Νέα Ακτίνα A.E.

Οικονομικές καταστάσεις

 

Προσκλήσεις - Ανακοινώσεις

Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 1.1 - 31.12.2014 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2015
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 1.1 - 31.12.2014 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2014
Συνοπτικά οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες 1.1 - 31.12.2013 Πρόσκληση Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης χρήσης 2013
Ετήσιες οικονομικές καταστάσεις 1.1 - 31.12.2013
1.1. - 31.12.2012
1.1. - 31.12.2011
1.1. - 31.12.2010