Νέα Ακτίνα A.E.

ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε.

Η ΝΕΑ ΑΚΤΙΝΑ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1999 και από της ιδρύσεώς της κατείχε το δικαίωμα έκδοσης περιοδικών και βιβλίων Disney για την Ελλάδα και την Κύπρο, έχοντας υπογράψει σχετική αποκλειστική σύμβαση με την «THE WALT DISNEY COMPANY LICENSING (EUROPE, MIDDLE EAST AND AFRICA) S.A.».

Η συνεργασία αυτή έληξε την 31/12/2013.